Przez kogo? Korzyści dla Mentorów

 1. Nasi mentorzy to doświadczeni managerowie i liderzy. To członkowie ILFO, którzy przez ostatnie lata. 
 2. Statystyka mentorów (tutaj dobrze byłoby pokazać informacje o naszych mentorach w formie tabelarycznej/statystycznej, jeśli będzie ich wielu, lub pokazać profile mentorów wraz z ich opisem) DO DECYZJI 
  1. Lata doświadczenia
  2. Obszary eksperckości  
  3. Pozycja (CEO/ZARZAD(WLASCICIELE)/DYREKTORZY)
 3. Mentor może dokonać przeglądu swoich osiągnięć i wyzwań, aby przypomnieć sobie o zdobytych doświadczeniach. Dzieląc się swoją wiedzą, mentor pozostawia po sobie spuściznę i kieruje ścieżką kariery innej osoby. Daje to również możliwość przeanalizowania i ponownego określenia własnych celów zawodowych.
 4. Poniżej wskazujemy zaledwie na kilka korzyści dla Mentorów:
  1. Osobista satysfakcja z pomagania komuś w rozwoju zawodowym
  2. Uczenie się od Mentee 
  3. Budowanie nowych relacji
  4. Rozwijanie swoich umiejętności jako nauczyciela – pomaganie komuś w sprecyzowaniu jego celów zawodowych
  5. Rozwijanie umiejętności bycia przewodnikiem – pomaganie komuś w poruszaniu się w realiach innej organizacji
  6. Rozwijanie swoich umiejętności jako doradcy – pomaganie komuś w znalezieniu jego mocnych i słabych stron
  7. Zdobycie uznania jako Mentora 
  8. viii.Inwestowanie w przyszłe korzyści