ilfo_panels

ILFO PANELS

Debaty i dyskusje panelowe z udziałem decydentów, ekspertów, regulatorów, analityków.

ilfo_group

ILFO PEERS FORUM

Zamknięte spotkania dedykowane na tematy zgodne z indywidualnymi potrzebami członków.

ilfo_cicrcles

ILFO CIRCLES

Regularne spotkania członkowskie w formule zamkniętej oraz z udziałem zaproszonych specjalistów z takich dziedzin jak: zarządzanie i przywództwo, etyka i CSR, implementacja najnowszych technologii, współpraca biznesu z nauką, przenoszenie doświadczeń między biznesem, sportem i kulturą.

Silhouette Global Business People Meeting Concept

ILFO ONE2ONE

Spotkania indywidualne „on request”