Webinar: Covid-19 ekonomiczne implikacje pandemii

Planowanie ciągłości biznesu i zarządzanie kryzysowe nabrało nowego znaczenia w dobie COVID-19. Strategie i ograniczenia pandemii wyłączyły dużą część na co dzień sprawnych i rentownych firm z obiegu.  W odpowiedzi na sytuację zorganizowaliśmy spotkanie Członków Klubu ILFO na którym przeanalizowaliśmy mechanizmy oddziaływania pandemii na gospodarkę oraz jakie fiskalno – monetarne lekarstwa zostaną zastosowane. Uczestnicy dowiedzieli się o stanie gospodarki po pierwszym uderzeniu, zapoznali się z danymi makroekonomicznymi, poznali predykcje tego co stanie się z gospodarką polską, ale i światową. O tym jak będzie wyglądało gospodarcze „new normal” opowiedziała Marta Petka – Zagajewska , Szefowa Działu Makroanaliz PKO BP. Spotkanie znakomicie poprowadził Piotr Czarnecki.