Nasza misja

Wymiana wiedzy, doświadczeń I idei, współpraca ekspertów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki, kultury i praktyków biznesu, wzajemne zaufanie i wsparcie – to trzy filary, które składają się na misję klubu International Leaders Forum. Dzielimy się swoją unikatową wiedzą i kompetencjami, inspirujemy do rozwoju i promujemy swoje osiągnięcia. Działamy na rzecz rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości i autentycznego przywództwa, opartego na zasadach rzetelności i etyki, wspólnocie wartości i celów.

W klubie ILFO jesteśmy przekonani, ze tylko poprzez integrację elitarnego środowiska wybitnych liderów biznesu, nauki i kultury, budowanie nowych relacji poprzez zderzenie różnorodnych wizji i poglądów, można skutecznie mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Łączy nas wspólnota wartości i celów, otwartość na innowacje i zmiany, chęć rozwoju własnego i szerzenia wiedzy wśród innych. To tu członkowie ILFO mają możliwość skonfrontowania wątpliwości i dylematów w poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i empatii, z nastawieniem na rozwiązanie i pomoc.

Nasze cele

DLA NAS

 • stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk, inspiracji i doświadczeń;
 • współpraca i wzajemne wspieranie się przedstawicieli świata biznesu, nauki i kultury w rozwiązywaniu wyzwań jakie stawia współczesny świat;
 • autentyczny i wartościowy networking;
 • mentoring i coaching, wzajemny oraz z udziałem ekspertów zewnętrznych;
 • budowa i promowanie ekosystemu opartego o zasady etyczne i wartości – otwartości, szczerości, zaufania, transparentności, poufności i wzajemnego wsparcia;

DLA BIZNESU

 • kreowanie standardów biznesowych podnoszących jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • stworzenie silnego i opiniotwórczego grona liderów, aktywnie zaangażowanych w biznes, naukę i kulturę;
 • wsparcie młodej przedsiębiorczości i środowiska startupów – z myślą o przyspieszeniu rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce;
 • prowadzenie szkoleń przyszłych liderów, współpraca ze środowiskami edukacyjnymi.

DLA POLSKI

 • budowanie relacji międzynarodowych;
 • budowanie pozycji i prestiżu Polski w świecie;
 • promowanie „ambasadorów Polski” za granicą: firm inwestujących i działających globalnie, Polaków odnoszących sukcesy na świecie.